Den digitala medarbetar-cykeln:
rekrytering - onboarding - offboarding

Det digitala HR-systemets fördelar före, under och efter anställningen för HR-personal, linjechefer och medarbetare.

SE-digitalisering-e-bok-small

Alla vet att digitalisering ger en snabbare, effektivare och säkrare dokumenthantering, lägre kostnader och ett smidigare arbetsflöde.

Samtidigt föredrar vi ofta att göra saker och ting på det gamla vanliga sättet, även om det är ineffektivt – det är en del av den mänskliga naturen. Med andra ord har vi en tendens att fastna i gamla hjulspår, helt enkelt för att "det är så vi alltid har gjort".

Den här guiden beskriver hur övergången till ett heltäckande digitalt HR-system kan öka effektiviteten och minska kostnaderna för organisationer där rekrytering, onboarding och offboarding behandlas som isolerade processer. Att genomföra denna digitala omvandling är vägen framåt för den som vill kunna rekrytera de bästa kandidaterna och se till att kunniga medarbetare får en bra upplevelse.

Vänligen fyll i formuläret och ta reda på hur du kan göra den här förändringen verklighet.